Dep. Ciències Socials

Cap de Departament: Mercè Nacher Tatay

  • Mercè Nacher Tatay, email: mnacher@iesbalafia.cat

  • Raül Carbonell Sans, email: rcarbonell@iesbalafia.cat

  • Vicent Marí Costa, email: vmari@iesbalafia.cat (Coordinació Biblioteca)

  • Bartomeu Martin Bonet, email: bmartin@iesbalafia.cat

  • Miquel Caldentey, email: mcaldentey@iesbalafia.cat