Dep. Orientació

Cap de Departament: Patricia Barcía Trasobares

  • Patricia García (Orientadora), email: pgarcia@ieabalafia.cat

  • Francisca Planells (Orientadora), email: fplanells@iesbalafia.cat

  • Lourdes David Vedreño (PT), email: ldavid@iesbalafia.cat

  • Laura Ferrer Marí (PT), email: lauraferrer@iesbalafia.cat

  • Isabel Iglesias (AL), email: iiglesias@iesbalafia.cat

  • Margarita Marí Marí (AD), email: margamari@iesbalafia.cat