Equip Directiu

     SALVADOR LLOPIS MORENO                   

Director

Demanar cita prèvia

    ESTHER LLORCA LLINARES 

Cap d’estudis Batxillerat i FP

Demanar cita prèvia

    PATRICIA GARCÍA TRASOBARES

Cap d’estudis 1r i 2n d’ESO

Demanar cita prèvia

    MARÍA PALOMA  MIGUEL  BONET

 Cap d’estudis 3r i 4t d’ESO

Demanar cita prèvia

    BEATRIZ LÓPEZ RODRÍGUEZ

  Secretària

  Demanar cita prèvia