Dep. Llengua Castellana

Cap de Departament: Àgueda Rodríguez

  • Àgueda Rodríguez (Cap de Departament), email: arodriguez@iesbalafia.cat

  • Anna Espert, email: aespert@iesbalafia.cat

  • Antonio Cardona, email: acardona@iesbalafia.cat

  • Yolanda Torres, email: ytorres@iesbalafia.cat