Dep. Cicles Formatius

Cap de Departament: Mª Pilar Vallespir Sopena

  • Mª Pilar Vallespir Sopena, email: pvallespir@iesbalafia.cat

  • Beatriz López Rodriguez (Secretària), email: blopez@iesbalafia.cat

  • Miquel Llabrés, email: mllabres@iesbalafia.cat

  • Raúl Martínez, email: rmartinez@iesbalafia.cat

  • Alex Vargas, email: avargas@iesbalafia.cat