Dep. Tecnologia

Cap de Departament: Vicent Torres Colomar

  • Chelo Carrión Verdes, email: ccarrion@iesbalafia.cat

  • Joan Ibañez Candela (Coordinació TIC), email: jibanez@iesbalafia.cat 

  • Vicent Torres Colomar (Cap de Departament), email: vtorres@iesbalafia.cat