Dep. Plàstica

Cap de Departament: Eva Bonet Costa

  • Eva Bonet Costa, email: ebonet@iesbalafia.cat

  • Adelaida Climent Juan, email: acliment@iesbalafia.cat

  • Néstor Del Campo Doménech, email: ndelcampo@iesbalafia.cat

  • Laura Ramis Moreno, email: lramis@iesbalafia.cat