Dep. Plàstica

Cap de Departament: Eva Bonet Costa 

    • Eva Bonet Costa, email: ebonet@iesbalafia.cat 

    • Néstor Del Campo Doménech, email: ndelcampo@iesbalafia.cat

    • Paloma Miguel Bonet (Cap d’Estudis), email: pmiguel@iesbalafia.cat