Dep. Educació Física

Cap de Departament: Vicent Egea Viñas

  • Vicent Egea Viñas, email: v.egea@iesbalafia.cat

  • Vanesa Maroto Jiménez, email: vmaroto@iesbalafia.cat

  • Marta Roldan Garcia, email: mroldan@iesbalafia.cat (Comissió Salut/ COVID)