Dep. Orientació

Cap de Departament: Laura Ferrer Marí

  • Patricia García (Cap d’Estudis), email: pgarcia@ieabalafia.cat

  • Lourdes David Vedreño (PT), email: ldavid@iesbalafia.cat

  • Laura Ferrer Marí (PT), email: lauraferrer@iesbalafia.ca

  • Margarita Marí Marí (AD), email: margamari@iesbalafia.cat

  • Guillem Arrom Vives (Orientador), email: garrom@iesbalafia.cat

  • Neus Nadal Pasqual (PSC), email: nnadal@iesbalafia.cat