Dep. Orientació

Cap de Departament: Natividad Màrquez Torres

  • Natividad Màrquez Torres, email: nmarquez@iesbalafia.cat

  • Lourdes David Vedreño (PT), email: ldavid@iesbalafia.cat

  • Laura Ferrer Marí (PT), email: lauraferrer@iesbalafia.cat

  • Marina Gisbert Riera (AL), email: mgisbert@iesbalafia.cat

  • Margarita Marí Marí (AD), email: margamari@iesbalafia.cat

  • Maria Marí Torres (PT), email: mmaritorres@iesbalafia.cat