Dep. Llengua Catalana

Cap de Departament: Maria Antònia Molinas

M. Antònia Molinas 

Llúcia Manresa

Catalina Ferrer 

Gemma Tena

Margalida Marí (Directora)

Maria Neus Palau