Instal·lacions

Quines intal·lacions té el nostre centre?

Aquí teniu imatges de les nostres instal·lacions:

Labotatori Biologia

Laboratori Física i Química

Aules ordinadors (3)

Gimnàs

Pistes esportives

Aula Música

Aules Ed. Plàstica (2)

Biblioteca

Sales reunions (2)

Cuina (FP)

Aula polivalent

Taller Tecnologia 

Cafeteria

Aules grups classe/ matèria( )

Taller de ràdio