Dep. Física i Química

Cap de Departament: Rosa Berlanga Hernàndez

  • Rosa Berlanga Hernàndez, email: rberlanga@iesbalafia.cat

  • Verónica Perete Marco, email: vperete@iesbalafia.cat

  • Pau Puiguriguer Miralles, email: ppuiguriguer@iesbalafia.cat