Dep. Matemàtiques

Cap de Departament: Esther Llorca

Josep Cardona, email: jcardona@iesbalafia.cat

Rosa Costa,  email: rcosta@iesbalafia.cat

Esther Llorca, email: ellorca@iesbalafia.cat 

Ricard Llorca, email: rllorca@iesbalafia.cat

Antoni Miquel Serra, email: aserra@iesbalafia.cat

Susanna Torres, email: storres@iesbalafia.cat

 

Departament d’Economia

Carla Monzó (Cap de subdepartament)

email: cmonzo@iesbalafia.cat