Consell Escolar

NOM I LLINATGES REPRESENTANT
Margalida Marí Tur Directora
Salvador Llopis Moreno Cap d’estudis
Ricard Llorca Roda Secretari
Xus Tur Roselló Professorat
Esther Llorca Linares Professorat
Andreu Viudes Talens Professorat
Raül Carbonell Sans Professorat
Vicent Egea Viñas Professorat
Rosa Berlanga Hernandez Professorat
Maribel Rodriguez San Lorenzo Representant APIMA
David Prats Chaigneau Pares i mares
Ana Matilde Ramos Medina Pares i mares
Santiago Marí Torres Ajuntament Sant Joan de Labritja
Joan Miró Font Personal administració i serveis
Clara Pedro Rodríguez Alumnat
Marc Ramón Boned Alumnat
Pau Tur Riera Alumnat