Consell Escolar

NOM I LLINATGES REPRESENTANT
Salvador Llopis Moreno Director
Esther Llorca Llinares Cap d’estudis
Bea López Rodríguez Secretària
Xus Tur Roselló Professorat
Mercé Nàcher Tatay Professorat
Neus Palau Planells Professorat
Raül Carbonell Sans Professorat
Vicent Egea Viñas Professorat
Rosa Berlanga Hernandez Professorat
Pilar Ferrando Pérez Representant AFA
David Prats Chaigneau Famílies
Raquel Palerm Famílies
Maria Cardona Ajuntament Sant Joan de Labritja
Joan Miró Font Personal administració i serveis
—- Alumnat
Marc Ramón Boned Alumnat
Pau Tur Riera Alumnat