Equip Directiu

MARGALIDA MARÍ TUR                          

Directora

Demanar cita prèvia

ANDREU VIUDES TALENS

Cap d’estudis

Demanar cita prèvia

SALVADOR LLOPIS MORENO

Cap d’estudis

Demanar cita prèvia

BEA LÓPEZ RODRÍGUEZ

Cap d’estudis

Demanar cita prèvia

RICARD LLORCA RODA

Secretari

Demanar cita prèvia